O společnosti

O společnosti

O společnosti

Naše česká pobočka, situovaná na adrese Příborská 280, Chlebovice, Frýdek-Místek, představuje klíčový prvek naší globální výrobní sítě. Od svého zahájení výroby v roce 2009 se tato pobočka specializuje na inovativní a technicky náročnou výrobu. Zde se zaměřujeme především na výrobu technických dílů z vysokopevnostních kompozitních materiálů GMT (Glass Mat Thermoplastic) a LWRT materiálů (Low Weight Reinforced Thermoplast), které jsou klíčové pro automobilový průmysl.

V našem moderním výrobním závodě provozujeme deset specializovaných výrobních linek, které nám umožňují vyhovět rostoucím požadavkům trhu a přizpůsobit se neustále měnícím trendům v oblasti automobilového průmyslu. Provoz v našem závodě je organizován ve třísměnném režimu, což nám umožňuje efektivně a flexibilně reagovat na potřeby našich zákazníků.

Hanwha factory
Hanwha factory

Pobočka v Chlebovicích zaměstnává přibližně 280 zaměstnanců, z čehož asi 50 lidí pracuje v kancelářských pozicích, zatímco zbývajících 230 zaměstnanců se věnuje přímo výrobním činnostem. Tento tým hraje zásadní roli nejen ve výrobě, ale i v inovacích a rozvoji nových technologií, což nás řadí mezi přední hráče v našem odvětví.

Představujeme dynamickou společnost, která aktivně reaguje na budoucí tržní změny, a díky našemu zaměření na inovace a kvalitu jsme se stali důležitým hráčem na mezinárodním poli automobilového průmyslu.

Udržitelnost

Jsme na cestě za cílem udržitelnosti a chápeme, že společně můžeme něco změnit. Cesta k udržitelnému růstu je jedinou cestou, která zajistí, že náš svět bude stále místem, kde můžeme všichni společně žít. Ve společnosti Hanwha jsme pevně přesvědčeni, že rozhodnutí, která dnes učiníme, ovlivní zítřejší svět.

Zodpovědnost: Přijímáme plnou zodpovědnost za naše činy a rozhodnutí. Jsme si vědomi dopadu našich aktivit na společnost a životní prostředí a snažíme se minimalizovat negativní dopady a maximalizovat pozitivní přínosy. Při rozhodování zohledňujeme nejen ekonomické faktory, ale i sociální a environmentální dopady. Snažíme se vyvážit zájmy našich zákazníků a dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti. Jsme zastánci otevřené a transparentní komunikace a poskytujeme pravidelné informace o naší činnosti, rozhodnutích a výsledcích…..

Udržitelnost
Snižování emisí

Recyklovatelné materiály: Používáme recyklovatelné plastové materiály a materiály z obnovitelných zdrojů, aby se minimalizovalo množství odpadu a snížily se environmentální dopady naší produkce. Aktivně podporujeme recyklaci a hledáme nejmodernější technologie k třídění a zpracování materiálů. Snažíme se maximalizovat množství materiálů, které mohou být znovu použity nebo recyklovány.

Energetická účinnost a dekarbonizace: Investujeme do energetické účinnosti a hledáme způsoby, jak snížit naši spotřebu energie a emise skleníkových plynů ve výrobě. Snažíme se minimalizovat ztráty energie ve všech fázích naší činnosti a přijímáme opatření ke snižování emisí skleníkových plynů.

Snižování emisi Pravidelně monitorujeme a kontrolujeme emise z našich provozů a zařízení, abychom identifikovali hlavní zdroje znečištění a přijali opatření k jejich minimalizaci. Investujeme do moderních technologií a zařízení s nízkými emisemi a šetrnými k životnímu prostředí. Snažíme se minimalizovat produkci znečištění v průběhu našich operací a přijímáme opatření ke snížení možnosti úniku škodlivých látek do ovzduší a vody.

Spolupráce s dodavateli: Spolupráce s našimi dodavateli a zákazníky je pro nás klíčovým prvkem naší udržitelnosti a úspěchu. Jsme odhodláni pokračovat v budování silných a dlouhodobých vztahů a společně pracovat na dosažení našich společných cílů udržitelnosti a rozvoje.

Ochrana práv zaměstnanců: Závazně dodržujeme všechny pracovněprávní předpisy a respektujeme práva našich zaměstnanců. Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a aktivně pracujeme na prevenci pracovních úrazů a nemoci z povolání. Vytváříme prostředí, které respektuje rozmanitost našich zaměstnanců a podporuje inkluzi. Snažíme se vytvořit kulturu otevřenosti, respektu a rovných příležitostí pro všechny.

Podpora zaměstnanců: Poskytujeme našim zaměstnancům podporu a zdroje pro jejich fyzické a duševní zdraví. Podporujeme zapojení našich zaměstnanců do rozhodovacích procesů a vytváření nových nápadů a iniciativ. Věříme, že jejich angažovanost a kreativita jsou klíčem k našemu společnému úspěchu.

Jsme hrdí na naše úspěchy v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti a budeme pokračovat v našem úsilí o dosažení ještě vyšších standardů. Jsme odhodláni být příkladem pro ostatní společnosti a přispět k vytváření lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.

Napište nám zprávu

Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o.
Příborská 280, Frýdek-Místek Chlebovice,
PSČ 739 42
IČO: 281 98 638
DIČ: CZ 281 98 638

info@hanwhacz.cz

Vyplňte formulář níže

    Výrobní závod
    Externí sklad